Trang chủ Dự án Hệ thống điện năng lượng mặt trời Hybrid 5.64kwp

Hệ thống điện năng lượng mặt trời Hybrid 5.64kwp

Sunrise Dana hoàn thành và bàn giao hệ thống điện năng lượng mặt trời hòa lưới có lưu trữ cho khách hàng tại Đà Nẵng.

Hệ thống sử dụng 12 tấm pin Jinko 470w, 01 Inverter Hybrid Goodwe GW5048D-ES, 01 Battery Lithium Goodwe 48V-100Ah SECU-A5.4L (48V – 100Ah). Ngoài việc sử dụng điện năng lượng miễn phí vào ban ngày, bộ lưu trữ Goodwe 48V-100Ah còn cung cấp đủ 5.4kwh điện cho khách hàng tiêu thụ vào ban đêm hoặc khi mất điện lưới.

Bài viết liên quan