Trang chủ Dịch vụ Thiết kế và tư vấn hệ thống – Cung cấp thiết bị cho dự án điện Mặt Trời Mini Farm ( < 1 MWp )

Thiết kế và tư vấn hệ thống – Cung cấp thiết bị cho dự án điện Mặt Trời Mini Farm ( < 1 MWp )

Giới thiệu dịch vụ tổng thầu EPC

Tổng thầu EPC (Engineering – Procurement and Construction) Thiết kế – Cung cấp thiết bị – Thi công công trình.

Dịch vụ EPC (tổng thầu) các dự án điện Mặt Trời Mini Farm ( < 1 MWPp ) của Sunrise Solar cung cấp xuyên suốt từ giai đoạn lập dự án đầu tư (khảo sát, lập đề án nông nghiệp, tính toán chi phí, điểm hoàn vốn,…), thiết kế hồ sơ kỹ thuật hệ thống điện Mặt Trời, cung cấp các thiết bị cho hệ thống, thi công, chạy thử và đo kiểm vận hành đến lúc bàn giao trọn gói cho chủ đầu tư.

Dịch vụ liên quan